a@eyesonbrasil.com

Fiscale verantwoordelijkheid in Brazilië: uitdagingen en oplossingen

Nieuws

Fiscale verantwoordelijkheid in Brazilië: uitdagingen en oplossingen

Responsabilidade Fiscal no Brasil: Desafios e Soluções

eyesonbrasil

De Fiscal Responsibility Law (LRF) is een fundamenteel instrument om de financiële gezondheid van de Braziliaanse federale entiteiten te garanderen. Laten we eens onderzoeken hoe deze verantwoordelijkheid kan worden hervat om het huidige scenario van overheidstekorten aan te pakken.

1. Wat is de Fiscale Verantwoordelijkheidswet?

Het LRF, opgericht door Aanvullende Wet 101/2000, definieert nationale parameters voor overheidsuitgaven in staten en gemeenten. Het doel is om de begrotingssituatie in stand te houden door ervoor te zorgen dat managers de uitgavenlimieten respecteren en gezonde rekeningen overdragen aan hun opvolgers¹.

2. Transparantie en planning

Om weer budgettair verantwoordelijk te worden, is het cruciaal om te investeren in transparantie. Managers moeten een fiscaal beheersverslag presenteren en publiceren, waarin inkomsten en uitgaven gedetailleerd worden weergegeven. Daarnaast moet de strategische planning anticiperen op risico’s en afwijkingen corrigeren om negatieve gevolgen voor de overheidsrekeningen te voorkomen².

3. Balans tussen inkomsten en uitgaven

Fiscale verantwoordelijkheid vereist een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Managers moeten uitgavenstijgingen vermijden zonder correlatie met de financieringsbronnen. Daarnaast is het essentieel om de totale personeelsuitgaven onder controle te houden en te voorkomen dat de grenzen van het LRF worden overschreden¹.

4. Geleidelijke vermindering van de nettoschuld

Begrotingsbeleid moet hand in hand gaan met budgettaire verantwoordelijkheid. Het geleidelijk afbouwen van de nettoschuld als percentage van het bbp draagt bij aan de economische stabiliteit en ontwikkeling van het land³.

** Conclusie
Terugkeren naar budgettaire verantwoordelijkheid vereist inzet, transparantie en strategische planning. Door de principes van het LRF te volgen en de uitgaven op verantwoorde wijze te beheersen, zal Brazilië zijn economische uitdagingen het hoofd kunnen bieden en een stabielere en welvarendere toekomst kunnen garanderen⁴.

Bron:
(1) Fiscale verantwoordelijkheidswet – Nationale Schatkist. https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/execucao-orcamentaria-e-financeira/lei-de-responsabilidade-fiscal.
(2) Fiscale verantwoordelijkheidswet: Wat is het en hoe werkt het?. https://portalcontabilidadepublica.com.br/o-que-e-lei-de-responsabilidade-fiscal/.
(3) Over fiscaal beleid – Nationale Schatkist. https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/estatisticas-fiscais-e-planejamento/sobre-politica-fiscal.
(4) Begrijpen wat budgettaire verantwoordelijkheid is en waarom het onderwerp … – G1. https://g1.globo.com/politica/noticia/2024/05/09/entenda-o-que-e-responsabilidade-fiscal-e-porque-o-assunto-virou-tema-de-disputa-entre-os-poderes.ghtml.

LET’S KEEP IN TOUCH!

We’d love to keep you updated with our latest news and offers 😎

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *