a@eyesonbrasil.com

Bescherming van dammen tijdens extreem weer

Nieuws

Bescherming van dammen tijdens extreem weer

Een weg naar veerkracht en duurzaamheid

eyesonbrasil

1. De toenemende dreiging van extreem weer

Naarmate de klimaatverandering versnelt, worden extreme weersomstandigheden steeds frequenter en intenser. Deze gebeurtenissen vormen wereldwijd een aanzienlijk risico voor de veiligheid van dijken. Brazilië, met zijn uitgebreide netwerk van dammen, is bijzonder kwetsbaar. Om schade en dodelijke slachtoffers te voorkomen, moeten we dit probleem direct aanpakken.

2. Beoordeling van de kwetsbaarheid van dammen

2.1 Verouderde infrastructuur
Veel van de Braziliaanse dammen zijn verouderd en er is een grote achterstand in onderhoud en reparatie. Het incident met de Oroville-dam in Californië herinnert ons er nog eens duidelijk aan hoe ontoereikend de traditionele beoordelingsmethoden zijn. We hebben een uitgebreide evaluatie van de toestand van dammen nodig, waarbij factoren als structurele integriteit, overloopcapaciteit en ophoping van sediment worden meegenomen.

Water stroomt door een breuk in de wand van de overlaat van de Oroville Dam, donderdag 9 februari 2017, in Oroville, Californië. De stortvloed verslond bomen en grond langs de betonnen overlaat voordat het weer bij het hoofdkanaal beneden kwam. Ingenieurs weten niet wat de oorzaak is van wat Eric See, woordvoerder van het State Department of Water Resources, een “enorme” instorting noemt die naar verwachting zal blijven groeien totdat het vast gesteente bereikt. (AP Foto/Rich Pedroncelli)

2.2 Modellering van extreme neerslag
Dammen met een hoog risico moeten bestand zijn tegen 2½ keer het vermogen van een 100-jaars storm. Dammen in slechte staat kunnen echter bezwijken tijdens dergelijke extreme neerslaggebeurtenissen¹. Ingenieurs moeten geavanceerde modelleringstechnieken gebruiken om de kwetsbaarheid nauwkeurig in te schatten.

3. Risico’s beperken en veerkracht vergroten

3.1 Slimme voorspellingen en adaptief beheer
Dambeheerders spelen een cruciale rol in het voorkomen van rampen. Door de weersvoorspellingen en het niveau van de reservoirs in de gaten te houden, kunnen ze weloverwogen beslissingen nemen over het lozen van water. Slimme voorspellingstools kunnen extreme gebeurtenissen voorspellen, waardoor de werking van dammen tijdig kan worden aangepast.

3.2 Structurele verbeteringen
Investeren in het herstel van dammen is essentieel. Regeringen en particuliere organisaties moeten geld vrijmaken voor reparaties en upgrades. Dit omvat het versterken van overlaten, het verbeteren van dijken en het aanpakken van erosie. Samenwerking tussen ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van dammen, ingenieurs en beleidsmakers is essentieel.

4. Naar een groenere toekomst

4.1 Duurzame waterkracht
Waterkracht blijft een essentiële energiebron, maar we moeten een evenwicht vinden tussen waterkracht en zorg voor het milieu. Het moderniseren van bestaande dammen om efficiënt schone energie op te wekken is cruciaal. Daarnaast kan het onderzoeken van kleinschalige waterkracht- en run-of-river-projecten de ecologische impact minimaliseren.

4.2 Ecosysteemherstel

Dammen veranderen ecosystemen door de rivierstroming en het sedimenttransport te verstoren. Om dit te verzachten moeten we prioriteit geven aan ecosysteemherstel. Het creëren van vistrappen, het behouden van oeverhabitats en het bevorderen van biodiversiteit kan de veerkracht van dammen vergroten en tegelijkertijd lokale gemeenschappen ten goede komen.

Uitzicht: Een holistische benadering
Brazilië staat voor twee uitdagingen: extreem weer en verouderende infrastructuur. Door geavanceerde technologie, duurzame praktijken en betrokkenheid van de gemeenschap te combineren, kunnen we onze dammen beschermen, rampen voorkomen en de weg vrijmaken voor een groenere, veerkrachtigere toekomst¹²³⁵. Laten we nu handelen om levens, ecosystemen en onze planeet te beschermen. 🌎🌿

Bronnen:
(1) In een tijdperk van extreem weer groeit de bezorgdheid over de veiligheid van dammen. https://e360.yale.edu/features/in-an-era-of-extreme-weather-concerns-grow-over-dam-safety.
(2) Hoe goed beheerde dammen en slimme voorspellingen overstromingen kunnen beperken als …. https://theconversation.com/how-well-managed-dams-and-smart-forecasting-can-limit-flooding-as-extreme-storms-become-more-common-in-a-warming-world-210052.
(3) Extreem weer vergroot de bezorgdheid over de veiligheid van dammen in New Hampshire. https://www.hydroreview.com/dams-and-civil-structures/dam-safety/extreme-weather-adds-to-concern-over-new-hampshire-dam-safety/.
(4) Wanneer records breken de norm is: Mitigating the Impacts of Extreme …. https://news.climate.columbia.edu/2021/09/20/when-record-breaking-is-the-norm-mitigating-the-impacts-of-extreme-rainfall-events-in-a-changing-climate/.
(5) Risk Assessment of Dam-Breach Flood Under Extreme Storm Events. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2021.742901/full.

LET’S KEEP IN TOUCH!

We’d love to keep you updated with our latest news and offers 😎

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *