a@eyesonbrasil.com

Origins of Heart Problems in Children and Adolescents:

Nieuws

Origins of Heart Problems in Children and Adolescents:

Origens dos Problemas Cardíacos em Crianças e Adolescentes: Prevenção e Conscientização

Preventie en bewustwording

eyesonbrasil

Hartaandoeningen kennen geen leeftijd en het is essentieel dat we aandacht besteden aan de cardiovasculaire gezondheid van onze kinderen en adolescenten. In dit artikel gaan we in op de risicofactoren en de oorzaken van deze problemen, en op het belang van preventie. Laten we in deze inspirerende reis duiken!

1. Cardiovasculaire risicofactoren in de kindertijd

Systemische arteriële hypertensie (SAH) is een van de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Vroege opsporing en behandeling van hypertensie bij kinderen kan een grote invloed hebben op toekomstige resultaten. Bovendien zijn obesitas en hypertensie met elkaar verbonden en hebben obese kinderen een grotere kans om obese volwassenen te worden met een hoog cardiovasculair risico⁶.

2. Sedentair gedrag en eetgewoonten

Sedentair gedrag en slechte eetgewoonten spelen ook een cruciale rol. Fysiek actieve kinderen en adolescenten hebben een lager cardiometabool risico. Daarom kan het aanmoedigen van een actieve levensstijl vanaf jonge leeftijd de incidentie van obesitas en hart- en vaatziekten op volwassen leeftijd verminderen⁷.

3. Aangeboren en verworven hartaandoeningen

Cardiopathieën kunnen aangeboren (misvormingen in de structuur van het hart die optreden tijdens de ontwikkeling van de foetus) of verworven zijn. Complicaties tijdens de zwangerschap, zoals rodehondinfecties of het gebruik van bepaalde medicijnen, kunnen ook bijdragen aan deze problemen⁴.

4. Symptomen en waarschuwingen

Een Amerikaans onderzoek toonde aan dat kinderen en tieners een grotere kans hebben om te sterven aan hartaandoeningen dan volwassenen vandaag de dag. Slechte voeding, een zittende levensstijl en erfelijke factoren behoren tot de oorzaken. Het is essentieel om op symptomen zoals hartkloppingen, vermoeidheid en duizeligheid te letten en indien nodig medische hulp te zoeken³.

Conclusie: preventie en voorlichting
Het Verenigd Koninkrijk neemt belangrijke stappen door op alle scholen defibrillatoren te installeren. Brazilië kan dit voorbeeld volgen, maar moet ook investeren in voorlichting over cardiovasculaire gezondheid vanaf jonge leeftijd. Samen kunnen we de harten van toekomstige generaties beschermen en iedereen inspireren tot een gezond leven! 💙🌟

Bron:
(1) Cardiovasculaire risicofactoren bij kinderen | Revista Portuguesa de …. https://www.revportcardiol.org/pt-fatores-risco-cardiovascular-em-criancas-articulo-S087025511730464X.
(2) Sedentair gedrag, eetgewoonten en cardiometabool risico …. https://abccardiol.org/article/comportamento-sedentario-habitos-alimentares-e-risco-cardiometabolico-em-criancas-e-adolescentes-fisicamente-ativos/.
(3) Cardiopathieën bij kinderen en adolescenten | Dr Rodrigo Paez …. https://www.rodrigopaez.com.br/publicacoes/cardiopatias-na-infancia-e-adolescencia/.
(4) 16 symptomen van waarschijnlijke hartproblemen bij kinderen en adolescenten …. https://www.familia.com.br/16-sintomas-de-provaveis-problemas-cardiacos-em-criancas-e-adolescentes-a-observar/.
(5) Risicofactoren voor hartaandoeningen bij kinderen en adolescenten …. https://pt.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/heart-disease-risk-factors-for-children-and-teenagers/.
(6) Hartaandoeningen bij kinderen: ontdek kindercardiologie en de bijbehorende …. https://bing.com/search?q=origens+kaart%c3%problemen+bij+kinderen+en+adolescenten.
(7) Symptomen van waarschijnlijke hartproblemen bij kinderen en adolescenten op …. https://www.cirurgiacardiaca.com.br/single-post/2016/09/20/sintomas-de-prov%C3%A1veis-problemas-card%C3%ADacos-em-crian%C3%A7as-e-adolescentes-a-observar.
(8) Lichamelijke activiteit en gezondheid bij kinderen en adolescenten – SciELO. https://www.scielo.br/j/rbme/a/FYF9LC6DWWKRDQCz33xwNLk/.

LET’S KEEP IN TOUCH!

We’d love to keep you updated with our latest news and offers 😎

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *