a@eyesonbrasil.com

Plastic Soep: De Grootste Dreiging voor de Oceanen

Nieuws

Plastic Soep: De Grootste Dreiging voor de Oceanen

Plastic Soep: De Grootste Dreiging voor de Oceanen

eyesonbrasil

Overzicht

Plasticvervuiling in de oceanen is een van de grootste bedreigingen voor ons milieu. Jaarlijks komt er meer dan 11 miljoen ton plastic in zee terecht. Dit plastic hoopt zich op in grote “plastic soepen” en vervuilt de kusten. Het plastic verteert niet, maar valt uiteen in steeds kleinere stukjes, microplastics, die nog giftiger worden. Dit heeft ernstige gevolgen voor zeedieren, die verstrikt raken in plastic of microplastics inslikken. De plasticvervuiling heeft ook een negatieve impact op de voedselketen en uiteindelijk op de menselijke gezondheid.

Gevolgen

  • Dierenleed:Alle dieren en diersoorten die in zee raken verstrikt in plastic afval, wat kan leiden tot verwondingen, pijn en zelfs de dood. Ze kunnen ook microplastics inslikken die hun spijsverteringssysteem verstoppen en vergiftigen. Dit kan leiden tot verhongering, verminderde voortplanting en uiteindelijk tot de dood.
  • Vervuiling van de voedselketen:Microplastics worden door plankton en kleine vissen gegeten. Deze worden vervolgens gegeten door grotere vissen en uiteindelijk door mensen. Zo komen microplastics in de menselijke voedselketen terecht met onbekende gevolgen voor onze gezondheid.
  • Verslechtering van de mariene ecosystemen:Plastic afval kan koraalriffen en andere belangrijke mariene habitats beschadigen. Dit kan leiden tot een verlies van biodiversiteit en een verminderde productiviteit van de oceanen.

Maatregelen en legalisatie

Om de plasticvervuiling in de oceanen te verminderen, zijn er verschillende maatregelen en legalisatie nodig:

  • Verminderen van plasticproductie en -gebruik:De productie en het gebruik van plastic moeten drastisch worden verminderd. Dit kan door middel van regulering, belastingheffing en het promoten van duurzame alternatieven.
  • Verbeteren van afvalbeheer:Er moet worden gezorgd voor een betere inzameling en verwerking van plastic afval om te voorkomen dat het in de oceanen terechtkomt. Dit kan door middel van betere infrastructuur, voorlichting en educatie.
  • Internationale samenwerking:De plasticvervuiling is een grensoverschrijdend probleem. Landen moeten samenwerken om oplossingen te vinden en maatregelen te implementeren.

Doelstellingen

De landen bij de V.N. streven ernaar om de plasticvervuiling in de oceanen tegen 2050 te verminderen met 50%. Dit kan alleen worden bereikt door een gezamenlijke inspanning van alle landen, bedrijven en burgers.

Conclusie

De plasticvervuiling in de oceanen is een van de meest nijpende probleem met verstrekkende gevolgen. Er zijn dringend nieuwe maatregelen en legalisatie nodig om de plasticstroom en het probleem op te lossen.

LET’S KEEP IN TOUCH!

We’d love to keep you updated with our latest news and offers 😎

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *