a@eyesonbrasil.com

Syntropische landbouw van Ernst Götsch:

Nieuws

Syntropische landbouw van Ernst Götsch:

Een groene revolutie voor de Braziliaanse agro-industrie

eyesonbrasil

1. Inleiding

Ernst Götsch, een Zwitserse boer en onderzoeker, heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van landbouw die bekend staat als syntropische landbouw. Zijn boerderij, Fazenda Olhos D’Água, gelegen in Piraí do Norte, Bahia, Brazilië, dient als een levend bewijs van de kracht van regeneratieve praktijken. Laten we ons verdiepen in de principes achter syntropische landbouw en de potentiële impact ervan op de Braziliaanse agro-industrie onderzoeken.

2. Wat is syntropische landbouw?

Syntropische landbouw is meer dan alleen duurzaam – het is regeneratief. De methode van Götsch richt zich op het creëren van ecosystemen die natuurlijke bossen nabootsen, waardoor biodiversiteit, bodemgezondheid en productiviteit worden bevorderd. De belangrijkste kenmerken zijn:

 • Successionele Agroforestry**: Götsch integreert verschillende gewassen, waaronder fruitbomen, houtsoorten en groenten, in een dynamische opeenvolging. Deze aanpak weerspiegelt de natuurlijke ontwikkeling van bossen, van pioniersoorten tot de topvegetatie.
 • Samenwerkende beplanting: In tegenstelling tot monocultuur, waar gewassen concurreren om hulpbronnen, moedigt syntropische landbouw samenwerking aan. Planten met verschillende groeisnelheden en wortelstructuren gedijen samen en profiteren van elkaar.
 • Biomassa-accumulatie**: Götsch benadrukt het belang van biomassa – zowel boven als onder de grond. Bomen dragen organisch materiaal bij, wat de bodemstructuur en de nutriëntencyclus verbetert.

3. Olhos D’Água transformeren

Toen Götsch in 1984 Fazenda Olhos D’Água kocht, was het een aangetast weiland. Hij begon deze schade te herstellen door het land te herbebossen en cacao als belangrijkste gewas te introduceren. De resultaten waren verbluffend:

 • Waterrevival**: Veertien bronnen kwamen weer tevoorschijn op het landgoed, waardoor het de naam “Olhos D’Água” (wat “Ogen van Water” betekent) kreeg. Götsch’s aanpak heeft effectief water “geplant”, waardoor watervoerende lagen worden aangevuld en natuurlijke hydrologische cycli worden hersteld.
 • Diverse opbrengsten: Olhos D’Água produceert nu een grote verscheidenheid aan fruit, waardevol hout en enkele van ’s werelds beste cacao. Het agroforestrysysteem van Götsch laat zien dat overvloed en biodiversiteit hand in hand gaan.

4. Vooruitzichten voor de Braziliaanse agro-industrie

Syntropische landbouw biedt hoop voor de Braziliaanse agrosector:

 • Bodemregeneratie: Door syntropische praktijken toe te passen, kunnen boeren uitgeputte bodems verjongen, erosie verminderen en de vruchtbaarheid verbeteren. Dit vertaalt zich in hogere opbrengsten en duurzaamheid op lange termijn.
 • Klimaatbestendigheid**: Syntropische systemen leggen koolstof vast, waardoor de klimaatverandering wordt beperkt. Brazilië, met zijn uitgestrekte landbouwgronden, zou aanzienlijk kunnen bijdragen aan het wereldwijd vastleggen van koolstof.
 • Economische levensvatbaarheid**: De boerderij van Götsch bewijst dat regeneratieve praktijken economisch levensvatbaar kunnen zijn. De agro-industrie kan overstappen van extractieve modellen naar modellen die ecosystemen herstellen en waardevolle producten opleveren.

Kortom, de syntropische landbouw van Ernst Götsch brengt een revolutie teweeg in ons begrip van landbouw. Nu Brazilië wordt geconfronteerd met milieu-uitdagingen, kan het omarmen van deze holistische benadering leiden tot een groenere, meer welvarende toekomst. 🌱🌎

Referenties:

 1. Agenda Gotsch: Ernst Götsch
 2. ECOAGRI: Ernst Götsch
 3. Facebook: Ernst Götsch
 4. Believe.Earth: Ernst Götsch
 5. BBC: Ernst Götsch

LET’S KEEP IN TOUCH!

We’d love to keep you updated with our latest news and offers 😎

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *