a@eyesonbrasil.com

Overzicht van agro-ecologie

Nieuws

Overzicht van agro-ecologie

Sociale, economische en milieuperspectieven

eyesonbrasil

Agroecologie is een holistische benadering van landbouw die ecologische principes integreert met sociale en economische overwegingen. Het legt de nadruk op duurzame praktijken, biodiversiteit en veerkracht. In Brazilië heeft agroecologie aan belang gewonnen vanwege de mogelijkheden die het biedt om urgente problemen zoals klimaatverandering, voedselzekerheid en plattelandsontwikkeling aan te pakken.

Agroecologie Concepten

Agro-ecologie omvat verschillende principes, waaronder biologische landbouw, natuurlijke landbouw, permacultuur en syntropische landbouw. Deze benaderingen bevorderen de gezondheid van de bodem, verminderen chemische inputs en verbeteren ecosysteemdiensten.

Wettelijke basis voor agroecologie in Brazilië

Brazilië heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in het promoten van agroecologie door middel van beleid zoals het Nationale Agroecologie en Organische Productie Beleid (PNAPO). Dit beleid integreert agroecologische praktijken in bredere programma’s, zoals het Nationale Schoolvoedingsprogramma (PNAE) en het Voedselverwervingsprogramma (PAA).

Uitdagingen en kansen

Hoewel er nog steeds uitdagingen zijn – zoals het verzoenen van agro-ecologie met conventionele landbouw – biedt de toewijding van Brazilië aan duurzame intensivering en innovatie hoop. Door kennisuitwisseling en samenwerking te stimuleren, kunnen we een veerkrachtig en ecologisch gezond landbouwsysteem opbouwen.

Conclusie

Agro-ecologie in Brazilië is niet alleen een landbouwmethode; het is een visie voor een meer harmonieuze relatie tussen mens, natuur en voedselproductie. Laten we deze visie blijven koesteren en een groenere, rechtvaardigere toekomst cultiveren.

(Opmerking: De inhoud van dit artikel is gebaseerd op het werk van Albano Araújo en vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de Landbouwbeleidsdialoog Brazilië-Duitsland.)

Voor meer details kunt u het artikel van Albano Araújo hier raadplegen.¹

Voel je vrij om het rijke landschap van agro-ecologie te verkennen – het is een reis die de moeite waard is! 🌱🌎✨

Bron:
(1) Agro-ecologie in Brazilië. https://de.apdbrasil.de/wp-content/uploads/2024/06/Agroecology_in_Brazil.pdf.
(2) Agroecologie in Brazilië: uitdagingen en kansen | FAO. https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1632214/.
(3) Factsheet Landbouwbeleidsdialoog Brazilië-Duitsland. https://www.bmel-kooperationsprogramm.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Factsheets/20240105_Factsheet_APD_Brasilien_final_EN_bf.pdf.
(4) Demystificatie van agroecologie in Brazilië – SciELO – Brasil. https://www.scielo.br/j/cr/a/SrvYWBBTRcb4yk5NCTsGbzM/.
(5) De staat van agroecologie in Brazilië: Een op indicatoren gebaseerde benadering van …. https://online.ucpress.edu/elementa/article/11/1/00011/196653/The-state-of-agroecology-in-Brazil-An-indicator.
(6) Biologische landbouw, agro-ecologie en agrobosbouw: Kleine boeren in Brazilië. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-49767-5_20.
*** Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) ***

LET’S KEEP IN TOUCH!

We’d love to keep you updated with our latest news and offers 😎

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *