a@eyesonbrasil.com

Brazilië groeit uit tot Landbouw Wereldspeler

Nieuws

Brazilië groeit uit tot Landbouw Wereldspeler

Agriculture Farm Brazil

Kansen voor investeerders

Tegen welke prijs?

AF

Amsterdam, 3 juni 2021– Uit een onderzoek dat woensdag 2 juni 2021, gepubliceerd door de Braziliaanse Agricultural Research Company (Embrapa) van het nationale ministerie van Landbouw, Veeteelt en Toelevering, is bekend gemaakt dat Brazilië de op drie na grootste graanproducent ter wereld is.

Volgens het Embrapa-rapport heeft Brazilië de grootste runder kudde ter wereld en is het de grootste vlees exporteur.

Het land is ook goed voor 50% van de wereldwijde sojamarkt en werd in 2020 de wereldwijde nummer twee maïsexporteur, naast de traditionele verzendingen van koffie en suiker naar het buitenland.

Brazilië heeft de afgelopen twee decennia ook een groter aandeel van de internationale markt veroverd, zowel in de productie als in de export van producten, volgens een studie van het Secretariaat for Intelligence and Strategic Relations (Sire) getiteld Agro in Brazil and the World .

Uit de studie, gericht op de periode 2000-2020, blijkt dat het land de op drie na grootste producent van granen (rijst, gerst, sojabonen, maïs en tarwe) ter wereld is, na China, de Verenigde Staten en India, goed voor 7,8% van de wereldproductie. In 2020 produceerde het 239 miljoen en exporteerde het 123 miljoen ton graan.

Gegevens zijn verkregen van het FAOSTAT-platform, van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) voor de periode 2000-2020, met de nadruk op het afgelopen jaar. De auteurs van het onderzoek zijn natuurkundige en Data Science-analist Adalberto Aragão en onderzoeker Elísio Contini.

Brazilië is ook de op één na grootste graanexporteur ter wereld, met 19% van de internationale markt. In de afgelopen 20 jaar bereikte de export meer dan 1,1 miljard ton, wat 12,6% van de wereldwijde export vertegenwoordigde.

“De gegevens tonen de evolutie en positionering van de productie en internationale marketing van de Braziliaanse agro. Sojabonen, maïs, katoen en vlees zijn de meest dynamische producten vanwege de groeiende buitenlandse vraag. Het perspectief is dat ze de komende jaren door moeten gaan. Bevolkingsgroei en stijgend inkomen in de wereld zijn de drijvende krachten achter de wereldvraag, vooral in Azië, vooral China en, in de nabije toekomst, India”, zegt Contini.

De Braziliaanse export bereikte alleen al in 2020 37 miljard dollar en tussen 2000 en 2020 419 miljard dollar.

“Het doel van de studie is om de Braziliaanse prestaties in de productie en export van granen, vlees, fruit en bosbouwproducten in de laatste twee decennia. We werkten met een tijdsbestek van 2000 tot 2020, met behulp van gegevens van het FAOSTAT-systeem en het maken van wiskundige schattingen voor de 2020-resultaten”, legt Aragão uit.

Van 2000 tot 2020 was het land de op één na grootste producent en exporteur van soja.

Vorig jaar bereikte het de eerste plaats, met 126 miljoen ton geproduceerd en 84 miljoen geëxporteerd.

Brazilië is nu goed voor 50% van de soja in de wereld. De Braziliaanse graanexport bedroeg in 2020 30 miljard dollar en in de afgelopen twee decennia 346 miljard dollar.

Aan de andere kant blijft de rijstproductie een uitdaging.

Sinds 2000 is de productie zonder noemenswaardige stijgingen gebleven. China en India blijven ’s werelds grootste producenten, terwijl Brazilië op de negende plaats staat, met zijn productie gericht op de binnenlandse markt en slechts 2% geëxporteerd in 2020.

In 2020 stond Brazilië op de derde plaats in de wereldproductie van maïs, met 100 miljoen ton (8,2% van het totaal), achter de Verenigde Staten en China.

In de afgelopen decennia is de relatieve positie van Brazilië niet veranderd als het gaat om de graanproductie, maar is deze gegroeid in termen van export.

In 2020 exporteerden Braziliaanse maïsproducenten 38 miljoen ton, dat is 19,8% van de totale export, de op een na grootste exporteur van maïs, net achter de Verenigde Staten. Alleen al vorig jaar bedroeg de Braziliaanse maïsexport 6 miljard dollar.

Brazilië is ook de op drie na grootste producent van bonen ter wereld, maar het is niet een van de grootste exporteurs, het grootste deel van de productie is bestemd voor binnenlandse consumptie. China, India en Myanmar waren de grootste bonen producenten ter wereld, goed voor meer dan 60% van de productie van 2020.

“Producten zoals rijst en bonen, die in het verleden dienden voor de binnenlandse consumptie in Brazilië, hebben een stagnerende productie laten zien. De groei hangt in principe af van de evolutie van de Braziliaanse bevolking, (…)

Bovendien zijn het basisproducten van de Braziliaanse bevolking, maar er is weinig vraag naar wanneer het inkomen groeit. Rijst begon vorig jaar een export beweging naar enkele landen met produktie tekorten.

Maar de grote staalproducenten ter wereld beschermen hun markt, inclusief subsidies, wat ook van invloed is op onze productie en export,” zei Contini.

Wat katoen betreft, toonde de studie aan dat, hoewel het land op de vijfde plaats staat qua productie, de Braziliaanse prestaties over de afgelopen 20 jaar een toename van de productie en de export van het product laten zien.

In 2020 was de Braziliaanse veestapel de grootste ter wereld, met 14,3% van de wereldkudde, met 217 miljoen stuks, gevolgd door India met 190 miljoen stuks.

Hoewel het land de grootste veeproducent ter wereld is, wordt Brazilië de op twee na grootste vleesexporteur ter wereld wanneer pluimvee en varkens aan de vergelijking worden toegevoegd, met een gecombineerde productie van 9,2% in 2020, of 29 miljoen ton, achter China en de Verenigde Staten.

AF Bron: Embrapa

LET’S KEEP IN TOUCH!

We’d love to keep you updated with our latest news and offers 😎

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *