a@eyesonbrasil.com

Brazilië verder op weg naar Digitale Transformatie

Nieuws

Brazilië verder op weg naar Digitale Transformatie

Central Bank Brazil

Creatieve Innovatie centraal

AF bron BCB

Amsterdam, 18 juni 2021 — De Centrale Bank van Brazilië (BCB) heeft algemene richtlijnen opgesteld voor de ontwikkeling van een Braziliaanse centrale bank digitale valuta (CBDC), die kan worden geïmplementeerd om gelijke tred te houden met de digitale transformatie van de wereldeconomie en innovatie in Brazilië te bevorderen.

Roberto Campos Neto, governor Centrale Bank Brazilië

De Centrale Bank van Brazilië (BCB) heeft door middel van een persbericht algemene richtlijnen verstrekt voor de ontwikkeling van een Braziliaanse centrale bank digitale valuta (CBDC), die innovatie in het Braziliaanse betalingssysteem wil bevorderen en tegelijkertijd de digitale transformatie van de wereldeconomie wil ondersteunen . De richtlijnen zijn het resultaat van een werkgroep die in augustus 2020 door BCB is opgericht door middel van verordening n. 108.092/2020.

BCB in Brasilia

Volgens dat persbericht van BCB is de mogelijke ontwikkeling van een CBDC bedoeld om gelijke tred te houden met de technologische evolutie van de Braziliaanse economie, de efficiëntie van het retailbetalingssysteem en grensoverschrijdende transacties te verbeteren en nieuwe bedrijfsmodellen en andere innovaties te bevorderen, terwijl de economische stabiliteit wordt gegarandeerd.

Het persbericht bevat 10 voorlopige richtlijnen voor een Braziliaanse CBDC, waaronder de naleving van de Braziliaanse wet op de algemene gegevensbescherming (wet nr. 13.709/2018) en de wet op het bankgeheim (aanvullende wet nr. 105/2001), en het technologische ontwerp en goedkeuring van normen voor het opsporen van illegale operaties en het voorkomen van cybercriminaliteit.

Het persbericht verduidelijkt ook dat de vermelde richtlijnen overeenkomen met de huidige kennis van BCB over het onderwerp, terwijl verdere discussies en openbare raadplegingen vereist zullen zijn.

AF bron Centrale Bank Brazilië

LET’S KEEP IN TOUCH!

We’d love to keep you updated with our latest news and offers 😎

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *